Om metoden

De Universella Balanseringskartorna används för att aktivera, balansera och rena energi inom oss och i vår omgivning. Kartorna och hur man använder dem har utvecklats av Pauline Turner och Michael Mann i England. För att metoden ska fungera måste den som använder kartorna vara väl förankrad i sin inre sanning, sin intuition. Ledstjärnan är alltid att göra det högsta bästa i nuet.

Jag har jobbat med kartorna många år, ändå förundras jag fortfarande över deras fantastiska kraft att ge energi och balans till exakt rätt sak.

Med kartornas hjälp riktar man energin till de områden som behöver hjälp, men man får också viktiga ledtrådar att förstå/förtydliga eventuella problem i energiflödet. Dessa ledtrådar är minst lika viktiga som själva balanseringen. Jag använder min intuition för att förmedla informationen så tydligt som möjligt. Vägledningens mål är att ge större förståelse för bakomliggande orsaker till obalansen. För utan förståelse är det nästan omöjligt att förändra något långsiktigt.

Ta vara på informationen som dyker upp, även om du inte förstår den direkt så brukar allt falla på plats ganska snart.

Om man öppnat sig för balansering kanske man inte alltid får det man vill, men man får det man behöver. Livet brukar börja röra på sig i nya riktningar efter en balansering. Men det är alltid upp till en själv att följa med i flödet.

Läs om balanseringområden »

Så går det till

När du beställt en balansering via e-post får du först ett mail med mer information (en nerladdningsbar PDF i mailet där det meddelas att din order är färdigbehandlad). Inom tre dagar utförs en balansering för de områden du önskat med hjälp av de Universella Balanseringskartorna. Om du så önskar kan du få ett sms exakt när balanseringen genomförs. Den som tar emot behöver inte göra något speciellt, mer än vara mottaglig för energin som kommer. I och med att man bett om hjälp har man också öppnat kanalen för energin att komma in. När balanseringen är klar förmedlas den information som kommit fram under arbetet.

Balanseringen kan bara utföras för den som ber om det själv, eller med tillåtelse från den som ska ta emot. Den fria viljan är helig. Någon enstaka gång säger intuitionen att man inte får balansera. Ibland är det helt enkelt inte rätt att lägga sig i energin och utmaningarna som Livet presenterar.

Om du uppfattar att min vägledning motsäger din egen inre sanning så ska du alltid lita mest på din egen inre röst. Ingen annan än du vet vad som är bäst för dig. Jag är bara din guide, du har själv ansvar för vilken väg du väljer.

Så med förhoppning om att vara en liten del i din resa framåt önskar jag dig balans, glädje och energi nu och i framtiden!

Varma hälsningar Regine

Att få balansering och energi med hjälp av de Universella Balanseringskartorna kan inte skada någon. Om det är fel att utföra balansering så fungerar det helt enkelt inte.