Själens röst erbjuder kurser som syftar till att ge dig ökad självinsikt och träning i att använda och lita på din intuition. 

Alla kurserna planeras efter intresse, och kan ges både på plats (Garnisonsvägen 3 i Kristinehamn) och som webb-kurs. Mer information om kurserna i flikarna nedan.

Anmäl ditt intresse så får du information om när nästa kurstillfälle ges. 

En kurs för alla som vill lära sig mer om hur man kan använda olika typer av vägledningskort, med extra fokus på tarotkorten.

Kursens syfte är att ge en bra grund för att använda korten som en väg till personlig utveckling och självkännedom.

Vi ägnar dagen åt att prata om tarotlekens uppbyggnad och kortens betydelse, träna på att tolka korten och testa några enklare läggningar. Deltagarna får tillfälle att undersöka olika typer av kortlekar. De får även tips och råd hur man väljer ut “rätt” lek och hur man “gör den till sin”. 

Tillsammans skapar vi en härlig och lekfylld dag!

Alla nyfikna kortälskare önskas varmt välkomna 🙂

Pris: 750 kr (inklusive lunch och fika)
Tid: 6 timmar
Plats: Garnisonsvägen 3 i Kristinehamn

En kurs för dig som har tränat lite på att använda tarotkort förut (eller gått nybörjarkursen hos Själens röst). 

Kursens syfte är att fördjupa kunskapen kring hur man kan använda korten för egen och andras vägledning. 

Dagen ägnas åt att testa mer avancerade läggningar på varandra samt diskutera vad man ska tänka på när man tolkar kort åt andra. Vi tar upp etiska dilemman och viktiga förhållningssätt. 

Tillsammans skapar vi en positiv atmosfär där det viktigaste är att få prova på och träna på tolkningar utan rädsla att “göra fel”. 

En kurs för dig som vill veta mer om kortens magiska värld!

Pris: 750 kr (inklusive lunch och fika)
Tid: 6 timmar 
Plats: Garnisonsvägen 3 i Kristinehamn

Kursen är till för dig som vill bli bättre på att hitta – och lyssna på – din inre vägledare, din intuitiva röst. 

Vi ägnar dagen åt lättsamma övningar för kropp, själ och sinne för att lära oss att lyssna inåt och lära känna hur vår inre vägvisare talar till oss. Det kommer också finnas tid för diskussioner och reflektioner kring hur vi kan utveckla vår tillit och medvetenhet om våra egna inre svar. 

Målet är att deltagarna efter kursen ska känna större tilltro till sig själva och våga lita på sin intuition. 

Pris: 750 kr (inklusive lunch och fika)
Tid: 6 timmar
Plats: Garnisonsvägen 3 i Kristinehamn

Webbkurser

“Kortens magiska värld” (I och II) och
“Lär känna din intuition” finns alla i en webb-variant.

För information om syfte och mål med kurserna- se flikarna  till vänster. 

Alla webb-kurser har samma upplägg:
Kurserna genomförs via 4 lektionstillfällen på Zoom och övningar hemma däremellan. I samband med anmälan får man en kursplanering med information om vilka ämnen som kommer tas upp i varje lektion.

En Facebookgrupp skapas (en per kurs) så att deltagarna kan ha kontakt och öva med varandra under kursens gång. Där kan man även ställa frågor som dyker upp.

Varje zoom-lektions sänds “live” så att de som är med kan chatta och ställa frågor. Man kan även skicka frågor inför lektionerna som kan tas upp i samband med live-sändningen.

Alla lektioner spelas in och kommer finnas tillgängliga under hela kurstiden.

Pris: 250 kr/kurs
Tid: 4 veckor (en lektion i veckan och uppgifter löpande)