Vägledning

  • Stödsamtal, ca 45 minuter: 350 kr
  • Vägledning med kort, ca 45 minuter: 350 kr
  • Tidigare-liv-konsultation, ca 60 minuter: 450 kr
  • Balansering med vägledning, ca 60 minuter: 450 kr

Intuitionen får styra samtalet och därför kan man inte säga exakt tidsåtgång.
Läs mer om vägledning här »

Kurser

Kurser på Garnisonsvägen 3 i Kristinehamn (priser inklusive lunch/fika):

  • Lär dig lägga kort för vägledning och balans (6 timmar): 750 kr 
  • Lär dig lägga kort för andra (6 timmar): 750 kr 
  • Intuitionsträning med kropp och själ (4 timmar): 500 kr 

Webkurser:

  • Lär dig lägga kort för vägledning och balans (4 lektioner och övningar): 250 kr
  • Lär dig lägga kort för andra (4 lektioner och övningar): 250 kr
  • Intuitionsträning med kropp och själ (3 lektioner och övningar): 190 kr


Kurserna planeras om intresse finns. Läs mer om de olika kurserna här » 

Gör en intresseanmälan här »