Tidigare liv

Passed Life-cards

Tidigare liv är en naturlig del i vår själs historia. Men när vi föds in i en ny kropp brukar sinnet snabbt programmeras att glömma allt vi upplevt i våra tidigare inkarnationer. Det betyder dock inte att vi är fria från dessa minnen. Själen minns. Även om det bara är omedvetet så påverkas vår kropp och våra tankar av olösta trauman från förr.

Ett samtal med inriktning på tidigare liv har alltid som syfte att försöka befria oss från blockeringar och låsningar som har sitt ursprung i andra livserfarenheter. Först ska man självklart utesluta att det kommer från nuvarande liv. Men om det inte kan förklaras på något annat sätt brukar problemet ha sin rot i tidigare inkarnationer.

Ett exempel: En man  avskydde att dansa. Det fanns ingen logik i det. Han hade aldrig varit i närheten av ett dansgolv i det här livet. Ingen hade någonsin tvingat honom att dansa eller så. Men avskyn var djupt rotad i hela hans varelse. När vi gjorde en läggning för ett tidigare liv med hjälp av kort kom en intressant historia fram. I det livet var mannen en ung kvinna som älskade musik och dans. Men i sina senare tonår såg en mäktig man henne dansa. Han “köpte” (tvingade) kvinnan till sitt harem. Där var hon tvungen att dansa på befallning. Inlåst och deprimerad som hon var blev dansen en påtaglig symbol för ofrihet och tvång. Glädjen var borta.

Efter läggningen var mannen både förvånad och tacksam. Han hade äntligen fått en förklaring på sin “dansfobi”. Dessutom fick han en djupare förståelse för sitt stora frihetsbehov.

Men man kan även hitta positiva upplevelser från förr som kan hjälpa en person här och nu. En kvinna hade svårt att lita på sin egen kunskap och förmåga. Hon lät andras åsikter och idéer få mer tyngd än hennes egna. Det gjorde henne osäker och tveksam. När vi gjorde en tidigare-liv-läggning kom det fram ett liv där hon varit en manlig ledare med initiativkraft och stark tro på sin egen förmåga. Mannen var inte nöjd med sin hemby. Så han lämnade hemmet och startade en ny by som byggde på hans värderingar och kunskaper. När kvinnan fick veta det här lyste hon upp och sa: “Tänk att jag har skapat en hel by!”. Efter det har hon använt det minnet för att peppa sig själv när hon blir osäker. Om man kan skapa en by kan man väl klara av nästan vad som helst!

Många ifrågasätter minnen från tidigare liv. De kallar det för rena fantasier och fnyser hånfullt. Men jag är övertygad om att det är riktiga minnen, för de följs alltid åt av en stark känsla och en omvälvande upplevelse. Fantasier kan inte skapa känslor på den nivån, enligt mig.

Dessutom spelar det ingen roll vilken etikett vi sätter på upplevelsen – om det hjälper människor att bli stärkta och fria här och nu kan vi kalla det vad som helst.

Om du känner dig lockad av att veta mer om din själs historia är du varmt välkommen att göra en resa bakåt i tiden tillsammans med mig.